Lucia Bihuncová

Lucia Bihuncová (*1989) vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V tomto odbore vykonala aj rigoróznu skúšku a obhájila rigoróznu prácu, čím jej bol udelený titul PhDr.

Počas leta 2011 založila neziskový internetový magazín iLeGaLiT o umení a kultúre a doposiaľ je jeho šéfredaktorkou a web administrátorkou.

Od septembra 2014 do apríla 2015 pôsobila ako redaktorka spravodajstva a publicistiky regionálnej televízie TV Central. Po ukončení spolupráce s televíziou nastúpila do miestneho internetového denníka NitraDeň.sk ako redaktorka a fotografka.

V rámci vysokoškolského štúdia úspešne absolvovala predmet "Masmediálne praktikum - fotografia" pod vedením profesionálneho fotografa Norberta Eggenhofera. V januári 2018 získala certifikát o absolvovaní kurzu "Dynamický lifestyle portrét", ktorý zastrešoval Ateliér fotografickej praxe a viedol ho český fotograf Petr Klempa.

Fotografovanie sa stalo jej neoddeliteľnou súčasťou v apríli 2015, kedy začala fotiť reportáže pre vyššie spomínaný denník NitraDeň.sk a krátko na to aj koncerty pre nitriansky hudobný klub Cockroach (dnes už neexistuje). Postupne sa k fotoreportom a koncertom pridali ďalšie druhy fotografie (portrét, dokument, produkt, svadba a iné).

Momentálne je fotografkou a novinárkou na voľnej nohe, venuje sa vlastným fotografickým projektom a naďalej fotí reportáže pre online denník NitraDeň.sk. V rámci voľného času kreslí a ilustruje. Žije v Nitre na Slovensku.

( Made with Carrd )