Lucia Bihuncová

Novinárka, fotografka a ilustrátorka na voľnej nohe, taktiež zakladateľka, šéfredaktorka a web administrátorka neziskového internetového magazínu iLeGaLiT o umení a kultúre. Momentálne fotografujem najmä pre miestny internetový denník NitraDen.sk a venujem sa vlastnému projektu - výrobe ručne kreslených podpivníkov. Žijem v Nitre na Slovensku. Som otvorená akejkoľvek novej spolupráci, v prípade záujmu ma neváhajte kontaktovať.


Freelance journalist, photographer and illustrator, also founder, editor in chief and web administrator of non-profit online magazine iLeGaLiT about art and culture. Currently I photograph mainly for a local online newspaper NitraDen.sk and dedicate the own project - production of hand-drawn beer mats. I live in Nitra, Slovakia. I am open to any new collaboration, in the case of interest feel free to contact me.


( Made with Carrd )